Zdajemy sobie sprawę, że nasza pomoc to dla wielu być albo nie być dlatego każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Aby przyśpieszyć proces pomocy wprowadzamy następujące zasady.

  1. Potrzebujesz pomocy? Odbijasz się od drzwi instytucji, to dobrze trafiłaś / trafiłeś. Wyślij nam wiadomość e-mail, w której opiszesz czego potrzebujesz. Na pewno odpowiemy. Próby o wsparcie prosimy kierować na adres e-mailowy: kontakt@zarazamyradoscia.pl

lub pisemnie na adres: 24-100 Puławy, ulica Lubelska 33/16 – Fundacja „Zarażamy Radością”

  1. Do prośby prosimy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty wykazujące konieczność swojej prośby oraz uzasadnienie. Wykaz potrzebnych dokumentów: orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
    Po rozpatrzeniu prośby Zarząd Fundacji może prosić o uzupełnienie kolejnych dokumentów.
  2. Po dokonaniu oceny wstępnej wniosku i załączonych dokumentów Zarząd Fundacji podejmuje decyzje o przyznaniu i formie pomocy.